οίφω

οίφω
οἴφω και σπαν. οἰφῶ, -έω (Α)
(δωρ. τ.) (για άνδρα) συνευρίσκομαι με γυναίκα.
[ΕΤΥΜΟΛ. Το ρ. οἴφω έχει συνδεθεί με τ. τής ίδιας σημ., όπως αρχ. ινδ. yabhati, αρχ. σλαβ. jebo, ρωσ. jebu. Παρ' όλα αυτά, προβλήματα παρουσιάζει η διαφορά ανάμεσα στη ρίζα *oibh- τού οἴφω και στη ρίζα *yebh- ή *yobh-, όπως εμφανίζεται στις άλλες γλώσσες. Κατ' άλλη άποψη, το ελλ. οἴφω πρέπει να ανάγεται στη μηδενισμένη βαθμίδα τής ρίζας *yebh- με προθεματικό φωνήεν ο-. Κατ' άλλους, τέλος, οι τ. ανάγονται σε ρίζα με λαρυγγικό φθόγγο *(ә3)yebh- / (ә3)eibh-. Το ρ. οἴφω απαντά ως β' συνθετικό στα συνθ. κόροιφος* και φίλοιφος*, καθώς και στο ανθρωπωνύμιο Κόροιβος, το ηχηρό σύμφωνο τού οποίου οφείλεται πιθ. στην επίδραση μιας γλώσσας στην οποία το δασύ bh- θα αντιπροσωπευόταν με ηχηρό b- (πρβλ. και το ανθρωπωνύμιο Οίβαλος, πιθ. ιλλυρικής προέλευσης). Το ρ. οἴφω, τέλος, πολύ γρήγορα έπαυσε να χρησιμοποείται και αντικαταστάθηκε από τα ρ. μίσγομαι και γαμῶ].

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Fuck — This article is about the profanity. For other uses, see Fuck (disambiguation). Fuck is an English word that is generally considered obscene which, in its most literal meaning, refers to the act of sexual intercourse. By extension it may be used… …   Wikipedia

  • Spartan pederasty — Spartan pederasty, the traditional intimate and pedagogic friendship between a man and a boy, a custom held in common with other Dorian tribes, is thought to have either been introduced at the time of the Dorian invasion, around 1200 B.C., or to… …   Wikipedia

  • David Bain — David Michael Bain (* 3. Juli 1945 in Carlisle; † 30. November 2004 in Manchester) war ein britischer Altphilologe, besonders Gräzist. Leben Geboren in Carlisle, wuchs er in Melrose (Scottish Borders) auf und erhielt seine Schulbildung in der… …   Deutsch Wikipedia

  • κόροιβος — I Όνομα μυθολογικών προσώπων. 1. Ήρωας του Άργους. Σύμφωνα με τη μυθολογική παράδοση, όταν η Ψαμάθη, κόρη του βασιλιά του Άργους, Κρότωπου, έμεινε έγκυος από τον Απόλλωνα, φοβήθηκε την αντίδραση του πατέρα της και πέταξε το νεογέννητο στα σκυλιά …   Dictionary of Greek

  • κόροιφος — κόροιφος, ον (δ. γρφ. κόρυφος) (Α) αυτός που διαφθείρει τα κορίτσια. [ΕΤΥΜΟΛ. < κόρη + οιφος (< οἴφω «συνουσιάζομαι»), πρβλ. φίλ οιφος] …   Dictionary of Greek

  • μιξοιφία — μιξοιφία, ἡ (Α) (κατά τον Ησύχ.) «σαρκική μίξις, συνουσία». [ΕΤΥΜΟΛ. < θ. μιξ(ο) τού μίγνυμι* / μείγνυμι + οιφία (< οἴφω «οχεύω»)] …   Dictionary of Greek

  • οιφόλης — οἰφόλης, ὁ, θηλ. οἰφόλις (Α) άσεμνος, ακόλαστος, λάγνος. [ΕΤΥΜΟΛ. < οἴφω «συνευρίσκομαι με γυναίκα» + επίθημα όλη (πρβλ. μαιν όλης, φαιν όλης)] …   Dictionary of Greek

  • φιλοίφης — ὁ, ΜΑ, και δωρ. τ. φιλοίφας Ααυτός που τού αρέσουν οι σαρκικές απολαύσεις, φιλήδονος. [ΕΤΥΜΟΛ. < φιλ(ο) * + οίφης (< οἴφω «συνουσιάζομαι»)] …   Dictionary of Greek

  • eibh- (: oibh-), i̯ebh- —     eibh (: oibh ), i̯ebh     English meaning: to copulate     Deutsche Übersetzung: “futuere”     Note: probably a taboo with rearrangement of anlaut     Material: O.Ind. yábhati “ copulated “; Gk. οἴφω, οἰφέω “ copulate “; οἰφόλης “ obscene “;… …   Proto-Indo-European etymological dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”